Zrzeszenie PBA

Działalność banku skupia się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w formie:

  • obsługi finansowej zrzeszenia,
  • zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie,
  • realizacji rozliczeń,
  • zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej.