BRIEFLY ABOUT US
BRIEFLY ABOUT US
Apex Bank

Podstawową cechą banku apeksowego, odróżniającą go od dzisiejszych banków zrzeszających, jest koncentracja na realizacji jednego celu - zapewnieniu podstawowej współpracy między zrzeszonymi bankami.

  • nie wykonuje czynności bankowych na rzecz klientów,
  • nie przyjmuje depozytów,
  • nie udziela kredytów i pożyczek,
  • nie dokonuje czynności rozliczeniowych,
  • nie posiada sieci placówek.
Read more
43

cooperative banks
in one place

OUR OFFER
OUR OFFER
The bank's operations

Działalność banku ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w formie:

  • obsługi finansowej zrzeszenia,
  • zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie,
  • realizacji rozliczeń,
  • zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej
Read more